Servis výtahů

KVALITNÍ SERVIS - ZÁRUKA SPOLEHLIVÉHO PROVOZU VÝTAHU

Společnost Výtahy Pardubice a.s. má pro své zákazníky propracovaný servisní systém, který je podporován softwarovým vybavením pro organizační režim řízení. Dispečeři jsou vždy připraveni reagovat na potřeby zákazníků a zajištění okamžité odborné pomoci.
Servis a opravy výtahů zajišťujeme po celém území České republiky a to páteřní sítí z vlastních center nebo řadou lokálních servisních, námi školených techniků.
 

Naše střediska jsou :

  • Pardubice
  • Kolín
  • Praha
  • Jablonec nad Nisou
  • Olomouc
  • Brno
 

NONSTOP SERVIS Pardubice
Telefon: 466 613 331

E-mail: servis@vytahy-pce.cz
 

NONSTOP SERVIS Praha
Telefon: 233 337 968
Mobil: 602 361 194

E-mail: servispraha@vytahy-pce.cz

Servis Kolín Mobil:                      777 767 136

Servis Olomouc Mobil:                776 708 878

Servis Jablonec nad Nisou Mobil:   777 457 476
 

Prioritou je spokojenost zákazníka a dodržování technických norem a právních předpisů. Servis výtahů se řídí zejména ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 s návazností na hodnocení nebezpečných situací dle EN 81 – 80. Požadavky normy ČSN 27 4002 čl.4.4 na odbornou způsobilost servisní firmy splňují Výtahy Pardubice a.s. beze zbytku.
Rozsah služeb je specifikován ve standardech servisních programů, kde vzniká možnost volby, jaké služby budou ve sjednané paušální ceně a které budou účtovány v hodinové sazbě. O výhodách jednotlivých programů vás informují obchodní zástupci v našich servisních centrech a zároveň mohou předložit nabídku na zajištění požadovaných služeb.
Náš zákazník může volat kdykoliv na nepřetržitý dispečink - telefon 844 224 422.
 

Kontakty na servisní centra.